بررسی شاخصه‌ها و کارکردهای استقامت گفتاری (با تکیه بر آموزه‌های علوی)

نویسندگان: حامد پوررستمی – معصومه شفیعی پورمرجی

چکیده:

چالش جدّی بشریت معاصر بیش از آنکه وامدار ضعف قوانین یا فقدان تکنولوژی باشد، معلول عدم کاربست بایسته‌های اخلاقی و رفتاری است. یکی از این بایسته‌های مهم و پرنقش، عنصر استقامت گفتاری است که دارای بار معنا و مفهوم خاصی است و مقصود آن، اقامه زبان بر حق و مدیریت استمرار این حق‌محوری است.
بسیاری از چالش‌های فردی و فرافردی بشریت امروز همچون آشفتگی‌های روحی و روانی، اختلافات و ازهم‌گسیختگی خانواده‌ها، نابسامانی‌های اجتماعی و نیز تخریب روابط در اثر لغزش‌های زبان و عدم استقامت گفتاری ایجاد شده و علاوه بر خسران معنوی و سوء عاقبت، لذت زندگی و آرامش درونی را از انسان سلب نموده است. ترسیم شاخصه‌های استقامت گفتاری در پرتو کلام علوی، نسخه مجرّبی را برای رفع و دفع چالش‌های اخلاقی بویژه در عرصه گفتار عرضه می‌نماید که این مقاله عهده‌دار بخشی از آن است.

کلیدواژه:
استقامت، گفتار، نهج‌البلاغه، استقامت گفتاری، اخلاق اسلامی.

شاید دوست داشته باشید