زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۱ دقیقه نویسنده: علی مجتبی‌زاده چکیده:در بحث ساختارهای نظام اسلامی سه محورِ  عناصر نظام اسلامی ، مرزهای نظام اسلامی و شبکه قدرت، تبیین شده و به کارویژه‌های نظام اسلامی نیز با ترسیم حوزه اختیارات ولی فقیه اشاره شده است.  به‌طور کلی از دیدگاه آیهالله جوادی‌آملی، ساختار حکومت اسلامی بر اساس نظام امامت و ولایت استوار می‌باشد و […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: ۱ دقیقه

نویسنده: علی مجتبی‌زاده

چکیده:
در بحث ساختارهای نظام اسلامی سه محورِ  عناصر نظام اسلامی ، مرزهای نظام اسلامی و شبکه قدرت، تبیین شده و به کارویژه‌های نظام اسلامی نیز با ترسیم حوزه اختیارات ولی فقیه اشاره شده است.  به‌طور کلی از دیدگاه آیهالله جوادی‌آملی، ساختار حکومت اسلامی بر اساس نظام امامت و ولایت استوار می‌باشد و در عصر غیبت، فقیه جامع شرایط به‌عنوان نزدیک‌ترین فرد به امام معصوم(ع)، رهبری و ولایت امر را برعهده دارد.
حقیقت چنین حاکمیتی، حاکمیت وحی و قانون الهی در عصر حضور  و ولایت فقاهت و عدالت در عصر غیبت خواهد بود. مشروعیت چنین حکومتی بر اساس نصب و اذن الهی می‌باشد و مردم، هر چند نقشی در مشروعیت‌بخشیدن به حکومت اسلامی ندارند، اما برپایی و تشکیل حکومت اسلامی، نیازمند همراهی و پذیرش مردم است. ازاین‌رو، اسلامیت نظام اسلامی به مقام ثبوت و جمهوریت آن به مقام اثبات باز می‌گردد. در این نوشتار، این مسأله از منظر آیه‌الله جوادی‌آملی، با بهره‌گیری از مدل تحلیل سیستمی ترسیم گردیده است.

کلیدواژه: نظام سیاسی اسلام، ولایت فقیه، مدل تحلیل سیستمی

نظریه امانت امام خمینی و چشم انداز انقلاب اسلامی در پرتو اندیشه مهدویت