در این کشور زمان روزه داری در تمام سال برابر است!

به گزارش ادیان نیوز، یکی
از ویژگی‌های جمهوری اوگاندا معروف به «مروارید آفریقا» این است که به دلیل
موقعیت جغرافیایی خود و قرار داشتن بر خط استوا، ساعات شب و روز آن در همه
ماه‌های سال برابر است، و از همین رو، هنگام سحر و افطار آن هیچ گاه تغییر
نمی‌کند؛ بنابراین زمان روزه شرعی در این کشور همیشه دوازده ساعت است.

مسلمانان این کشور که ۱/۱۲ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند در
راه‌اندازی تشکل‌های اسلامی و تأسیس مدارس مخصوص به خود آزادی دارند، اما
همانند شهروندان دیگر کشورهای اروپایی از مشکلات خاصی رنج می‌برند.

منبع : شفقنا

شاید دوست داشته باشید