به گزارش ادیان نیوز، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، سفره های افطاری در مناطق مختلف سکونت مسلمانان در جهان گسترده شد. منبع : ابنا

به گزارش ادیان نیوز، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، سفره های افطاری در مناطق مختلف سکونت مسلمانان در جهان گسترده شد.

سفره های افطاری

سفره های افطاری

سفره های افطاری

سفره های افطاری

سفره های افطاری

سفره های افطاری

سفره های افطاری

سفره های افطاری

منبع : ابنا