افطاری روزانه بزرگترین مسجد بحرین

به گزارش ادیان نیوز، به گفته یکی از بانیان این سفره های افطاری که نخواست نامش مطرح شود، این
اقدام در ابتدا با افطاری دادن به دو هزار تن آغاز شد اما هم اکنون سالانه
۱۲ هزار روزه دار و غیر روزه دار هنگام اذان مغرب بر سر این سفره افطاری می
خورند. هزینه این سفره از سوی افراد خیر ناشناس تامین می شود.

منبع : شفقنا

شاید دوست داشته باشید