به گزارش ادیان نیوز،  کشیش Pastor Adelio Desmascara ادعا می کند این دختر که از اعضای کلیسای محل خدمتش می‌باشد، توسط روح القدس ملاقات شده و روح القدس دختر باکره را حامله نموده است. ولی خبر جالب این است که فرزند در رحم این دختر دی ان ای DNA این کشیش را دارد. به هر […]

به گزارش ادیان نیوز،  کشیش Pastor Adelio Desmascara ادعا می کند این دختر که از اعضای کلیسای محل خدمتش می‌باشد، توسط روح القدس ملاقات شده و روح القدس دختر باکره را حامله نموده است. ولی خبر جالب این است که فرزند در رحم این دختر دی ان ای DNA این کشیش را دارد. به هر حال پلیس حرف این کشیش مقدس را باور نکرده است و او را دستگیر نموده است. دختر ساده لوح نیز می‌گوید: «کشیش دعا می‌خواند و می‌گفت روح القدس را دارم وارد تو می‌کنم، اتفاق مهمی برای تو خواهد افتاد!».

منبع: پایگاه جامع فرق،‌ ادیان و مذاهب