ویدئویی با زیرنویس فارسی از یک بانوی مستشرق یهودی آمریکایی که از لذت قرآن خواندن می گوید و به شبهات "کشتن کافران" و موضوع "حوری " در قرآن، جواب های جالبی می دهد- این ویدئو برای غیرمسلمانان انگلیسی زبان که عموماً در مورد قرآن شبهه دارند، دارای نکات بسیار آموزنده است.

ادیـان نیوز :

منبع : آپارات