به گزارش ادیان نیوز، به نوشته پایگاه خبری النشره، پاپ فرانسیس در جمع گروهی از نمایندگان جامعه مدنی در آسونسیون پایتخت پاراگوئه نسبت به ایدئولوژی هایی که به رژیم های دیکتاتوری منتهی می شود، هشدار داد و گفت: چنین ایدئولوژی هایی همواره پایان بدی دارد و ذره ای به ملت ها اهتمام نمی دهد. این […]

به گزارش ادیان نیوز، به نوشته پایگاه خبری النشره، پاپ فرانسیس در جمع گروهی از نمایندگان جامعه مدنی در آسونسیون پایتخت پاراگوئه نسبت به ایدئولوژی هایی که به رژیم های دیکتاتوری منتهی می شود، هشدار داد و گفت: چنین ایدئولوژی هایی همواره پایان بدی دارد و ذره ای به ملت ها اهتمام نمی دهد. این موضوع را می توان با نگاه به قرن گذشته مشاهده کرد که چگونه این ایدئولوژی ها به دیکتاتوری ختم شد.
منبع : شفقنا