تخریب مسجد نور اسلام / تصویر

به گزارش ادیان نیوز، مقامات روسیه مسجد«نورالاسلام» در شهر «نووی اورنگوی» روسیه را با
وجود ناراحتی مسلمانان تخریب کردند. مقامات روسی به بهانه مبارزه با افراط
گرایی دست به این اقدام زدند، این درحالی است که دادگاه عالی این بهانه را
نپذیرفته بود.

پیش از این، ناظران توقف این اقدام را خواستار شده
و نسبت به ایجاد انزجار میان ادیان هشدار داده بودند. مقامات روسی از سال
۱۹۹۶ میلادی به بهانه اینکه این مسجد بر امنیت کشور خطر دارد، قصد داشتند
این مسجد را تخریب کنند و اعلام کردند می خواهند مکان تفریحی در آنجا بنا
کنند.

مسجد نور اسلام

مسلمانان روسیه از کمبود مسجد در رنج هستند و اسلام دومین
دین در این کشور محسوب می شود. دو میلیون مسلمان در مسکو، زندگی می کند و
تنها چهار مسجد در آنجا وجود دارد. مقامات روسی چندی پیش امام جماعت مسجد
نور الاسلام را تبعید کرده بودند.
منبع : شبستان
شاید دوست داشته باشید