به گزارش ادیان نیوز، درحالی‌که گرمای بی‌سابقه هوا بیش از هزار تن قربانی گرفته است مسلمانان پاکستان در آخرین روزهای ماه مبارک رمضان با حضور در مساجد این کشور به عبادت می‌پردازند. منبع : ابنا

به گزارش ادیان نیوز، درحالی‌که گرمای بی‌سابقه هوا بیش از هزار تن قربانی گرفته است مسلمانان
پاکستان در آخرین روزهای ماه مبارک رمضان با حضور در مساجد این کشور به
عبادت می‌پردازند.

ماه رمضان در پاکستان

ماه رمضان در پاکستان

ماه رمضان در پاکستان

ماه رمضان در پاکستان

ماه رمضان در پاکستان

ماه رمضان در پاکستان

ماه رمضان در پاکستان

ماه رمضان در پاکستان

منبع : ابنا