ادامه حملات تکفیری ها به شهرهای شیعه نشین «فوعه» و «کفریا» / نقشه

به گزارش ادیان نیوز، هجوم گروه های تکفیری به شهرهای «فوعه» و «کفریا» در استان «ادلب» سوریه ادامه دارد.

تکفیری ها از چهار روز پیش تاکنون به صورت
مستمر این دو شهر شیعه نشین را با خمپاره و موشک هدف قرار دادند که این
حملات به شهادت هفت نفر از اهالی شهر «فوعه» از جمله تعدادی زن و کودک و
نیز شهادت سه نفر از اهالی شهر «کفریا» منجر شده است.

در چهار روز اخیر بیش از هزار موشک و خمپاره
به مناطق مختلف شهرهای «فوعه» و «کفریا» اصابت کرده و کمتر منزلی در این
دو شهر شیعه نشین از این حمله گروه های تکفیری در امان مانده است.

همچنین گروه های تکفیری هجوم زمینی سنگینی
را از محور «دیر الزغب» به سوی شهرهای فوعه و کفریا شروع کردند که نیروهای
مدافع مردمی این حمله را دفع کردند.

نیروهای مدافع مردمی برای هدف قرار دادن تروریست ها از موشک «فیل» استفاده کردند که به هلاکت ده تروریست منجر شد.

شهرهای فوعه و کفریا که در ده کیلومتری شهر
ادلب قرار دارند، محل زندگی بیش از چهل هزار شیعه سوری است و این دو شهر
شیعه نشین از سه ماه پیش با سقوط شهر ادلب، به محاصره گروه های تکفیری
درآمدند.

گروه های تکفیری با ممانعت از ورود و خروج
مردم، غذا، سوخت و دارو به این دو شهر یک بحران انسانی بزرگ را در شهرهای
فوعه و کفریا به وجود آوردند.

حملات به فوعه و کفریا

منبع : ابنا