اعتقاد به تشیع جایز نیست!

به گزارش ادیان نیوز، وی در پاسخ به استاد فقه دانشکده مطالعات اسلامی در مورد حکم اعتقاد به
تشیع و همچنین وجود فتاوی مربوط به جایز بودن پیروی از تشیع، وجود این نوع
فتاوی را تکذیب کرد.

حسین محمد با اشاره به فتوای شیخ سابق الازهر «
شیخ شلتوت» مبنی بر صدور مجوز اعتقاد به تشیع ، مدعی شد: چنین فتوایی وجود
ندارد و اگر هم وجود داشته باشد، شیخ با آن تنها نظر شخصی خود را بیان
کرده و این هیچ ارتباطی با الازهر ندارد.
منبع : شفقنا

شاید دوست داشته باشید