تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

تکفیر شیعیان را تحریم می کنیم

به گزارش ادیان نیوز، وی در ادامه نتایج پیش بینی شده در نشست اهل تسنن و شیعیان را مثبت
ارزیابی کرد و افزود: این نشست در صورت برگزاری فوایدی را به همراه خواهد
داشت که برخی از آن ها عبارتند از :

۱- حرمت جان و مال شیعیان همچون حرمت جان و مال اهل تسنن محترم اعلام خواهد شد.

۲- ممنوعیت و حرمت تعرض و اهانت اهل تسنن و شیعیان علیه یکدیگر

۳- علمای سنی و مراجع تقلید شیعه احترام به صحابه و همسران پیامبر (ص) را یک امر واجب و ضروری معرفی خواهند کرد .

۴- اجبار اعتقاد به مذهب دیگر ممنوع می شود.

۵- ضمن احترام به تمامیت ارضی کشورها، اشغال سرزمین های دیگر ممنوع اعلام خواهد شد

۶- تبری جستن از گروه های افراطی و تروریستی و حامیان مالی و بشری آن ها

۷- بر ضرورت ادامه یافتن گفت و گو و همکاری برای گسترش اسلام و رفتار در چارچوب های مشترک دینی و انسانی تاکید خواهد شد.

دعوت شیخ الازهر به گفت و گو میان شیعیان و اهل تسنن ، باعث بیان نظرهای
مختلفی شد؛ به طوری که برخی آن را تایید کرده و انجامش را امری ممکن
دانستند، برخی دیگر نیز عملی کردن این تصمیم را محال معرفی نمودند و بر
ضرورت پای بندی الازهری به مسلمان نبودن شیعیان تاکید کردند.

عباس شومان در ادامه اضافه کرد: کسانی که قایل به ضرورت پای بندی الازهر
به عدم رسمیت تشیع هستند، بدانند که الازهر هیچ مسلمانی را تکفیر نمی کند و
شیعیان امامیه و زیدیه را یکی از مذاهب رسمی اسلامی می داند که پایان نامه
های زیادی در سطح دکتری و فوق لیسانس در مورد آن ها نگاشته شده و در
کتابخانه های آن موجود است .

وی در پایان با بیان این که « شیعیان نیز گروهی از مسلمانان هستند »
تصریح کرد: این حقیقت از سوی تمام علمای الازهر مورد پذیرش قرار گرفته و
دعوت شیخ احمد الطیب برای برگزاری نشست در جهت تاکید بر آن صورت می گیرد.

منبع : شفقنا

شاید دوست داشته باشید