به گزارش ادیان نیوز، وی در ادامه نتایج پیش بینی شده در نشست اهل تسنن و شیعیان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: این نشست در صورت برگزاری فوایدی را به همراه خواهد داشت که برخی از آن ها عبارتند از : 1- حرمت جان و مال شیعیان همچون حرمت جان و مال اهل تسنن […]

به گزارش ادیان نیوز، وی در ادامه نتایج پیش بینی شده در نشست اهل تسنن و شیعیان را مثبت
ارزیابی کرد و افزود: این نشست در صورت برگزاری فوایدی را به همراه خواهد
داشت که برخی از آن ها عبارتند از :

1- حرمت جان و مال شیعیان همچون حرمت جان و مال اهل تسنن محترم اعلام خواهد شد.

2- ممنوعیت و حرمت تعرض و اهانت اهل تسنن و شیعیان علیه یکدیگر

3- علمای سنی و مراجع تقلید شیعه احترام به صحابه و همسران پیامبر (ص) را یک امر واجب و ضروری معرفی خواهند کرد .

4- اجبار اعتقاد به مذهب دیگر ممنوع می شود.

5- ضمن احترام به تمامیت ارضی کشورها، اشغال سرزمین های دیگر ممنوع اعلام خواهد شد

6- تبری جستن از گروه های افراطی و تروریستی و حامیان مالی و بشری آن ها

7- بر ضرورت ادامه یافتن گفت و گو و همکاری برای گسترش اسلام و رفتار در چارچوب های مشترک دینی و انسانی تاکید خواهد شد.

دعوت شیخ الازهر به گفت و گو میان شیعیان و اهل تسنن ، باعث بیان نظرهای
مختلفی شد؛ به طوری که برخی آن را تایید کرده و انجامش را امری ممکن
دانستند، برخی دیگر نیز عملی کردن این تصمیم را محال معرفی نمودند و بر
ضرورت پای بندی الازهری به مسلمان نبودن شیعیان تاکید کردند.

عباس شومان در ادامه اضافه کرد: کسانی که قایل به ضرورت پای بندی الازهر
به عدم رسمیت تشیع هستند، بدانند که الازهر هیچ مسلمانی را تکفیر نمی کند و
شیعیان امامیه و زیدیه را یکی از مذاهب رسمی اسلامی می داند که پایان نامه
های زیادی در سطح دکتری و فوق لیسانس در مورد آن ها نگاشته شده و در
کتابخانه های آن موجود است .

وی در پایان با بیان این که « شیعیان نیز گروهی از مسلمانان هستند »
تصریح کرد: این حقیقت از سوی تمام علمای الازهر مورد پذیرش قرار گرفته و
دعوت شیخ احمد الطیب برای برگزاری نشست در جهت تاکید بر آن صورت می گیرد.

منبع : شفقنا