شلاق زدن زن بخاطر نشستن در کنار قبر پیامبر(ص)!

به گزارش ادیان نیوز، پایگاه مراه الجزیره نوشت: « نوره ابراهیم الحنفوش»زن ۴۳
ساله و از شیعیان  الاحساء است که ۷ فرزند دارد ودر حج سال ۲۰۱۴ به دلیل
قرائت دعای توسل در مسجد النبی و نشستن در کنار قبر پیامبر بازداشت شده
بود.
 
تعدادی از زنان عضو پلیس دینی در هنگام بازداشت زن شیعه
، وی را به شکل اهانت آمیزی نزد یکی از مسوولین هیات امر به معروف و نهی
از منکر برده و از شوهرش خواستند تا برگه ای دال بر این که همسرش با خواندن
دعای توسل صحابه را نفرین کرده ، امضا نماید.
 
دادگاه در سوم
نوامبر سال ۲۰۱۴ زن متهم را به ۳ ماه زندان و ۱۲۰ ضربه شلاق محکوم کرد، اما
بعد از اتمام این مدت و آزادی بار دیگر در یازدهم ماه ژوئن سال جاری
بازداشت گردید وتا این لحظه در زندان به سر می برد، با وجود تمام نامه هایی
که همسرش آن ها را برای حاکم الشرقیه فرستاد، اما قدمی برای آزادی وی
برداشته نشد.
منبع : شفقنا
شاید دوست داشته باشید