تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

فریاد اناالحق از صوفیان عارف نما تا بزرگان عرفان های نوظهور

ادیان نیوز: با رجوع به منابع معتبر ادیان الهی موضوعی که بیشتر از هرچیز ذهن هر مخاطب و محققی را به خود جلب می‌کند این است که در تمام دوران تاریخ بشریت همیشه استعمارگران برای حفظ سلطه خود ضمن ساختن فرقه‌های انحرافی، به تقویت و حمایت افرادی پرداخته‌اند که هماهنگ با سیاست آن‌ها بوده تا از این طریق علاوه بر ایجاد تفرقه در ادیان الهی به نام دین به جنگ ادیان الهی رفته و پایه‌های اعتقادی و فکری جامعه را طبق خواسته خود هدایت کنند. با بررسی و تحقیق در اعتقادات و تفکرات صوفیان عارف نما و عرفان‌های نوظهور به حقایق تلخی دست پیدا می‌کنیم که مهر تاییدی بر ادعای فوق است و ثابت می‌کند تمامی فرق و عرفان‌های انحرافی در یک مسیر حرکت می‌کنند و با وجود آنکه هر کدام از آن‌ها در مقابل یکی از ادیان الهی قرار گرفته است ولی شباهت عجیبی در افکار و اعتقادات آن‌ها وجود دارد.
یکی از شخصیت‌های جنجالی صوفیه حسین بن منصور حلاج است، در این نوشتار برآنیم تا به صورت خلاصه به بیان موافقان اناالحق حلاج بپردازیم تا به نحوی هم صدای و شباهت عجیب فرقه‌های دست نشانده استعمار در ادیان الهی مشاهده شود.
با توجه به اینکه اشو در انحرافات توحیدی و خداشناسی با صوفیان عارف نما هم عقیده است به بررسی نظر وی در مورد ادعای خدای بعضی از صوفیان عارف نما پرداختیم، بررسی کتاب‌های اشو حقیقت تلخی را نمایان کرد که بدون شک بیانگر هم سویی و نزدیکی تفکرات اشو و صوفیان عارف نما است.
اشو در یکی از نوشته‌های خود به دفاع تمام قد از تفکرات حلاج پرداخته و بیان کرده: منصور حق داشت که بگوید اناالحق (۱)
دفاع تمام قد اشو از حلاج در حالیست که وی علاوه بر اینکه با مذهب مخالف است خود را خدای مریدان معرفی کرده و با دعوت به خود از خدای جدیدی رونمایی می‌کند و ادعاهای حلاج گونه آن شباهتی است که نمی‌توان به سادگی از آن عبور کرد:
مذهب سرکش است و انسان مذهبی عصاینگر (۲)
مردم به نزد من می‌ایند و می‌گویند، ما آرزوی جستجوی خدا را داریم. من به آن‌ها می‌گویم در این باره با من صحبت نکنید. این مقوله را به بحث نکشید. هرگونه صحبتی در مورد خداوند بی‌فایده است. هیچ معنا و مفهومی در آن چه می‌گویند نیست (۳)
اگر از من می‌پرسید، من به شما می‌گویم، خدا را فراموش کنید، حقیقت را فراموش کنید، من به شما می‌گویم (۴)
یکی دیگر از افرادی که به نحوی همانند حلاج ادعای خدای کرد سای بابا بود، وی برای اینکه خود را خدای مریدان معرفی کند به نحو جالبی ادعای خود را مطرح می‌کند:
“سای بابا ” مدعی است که خدای خالق در او حلول کرده است “سای بابا” مدعی است که خدای خالق در او حلول کرده و معجزه‌اش تولید انبوهی خاکستر با دستش است. وی مردم را به ستایش و پرستش خویش فرا می‌خواند و فطرت‌های تشنه انقیاد و خضوع که حقیقت را نشناخته‌اند، ناگریز در برابرش زانو می‌زنند. او به هوادارانش این متون و اذکار را توصیه می‌کند، تا در حالت آرامش و توجه کامل در برابر او بخوانند: خودتان را در حضور من بدانید، به من مشغول باشید (۵)
خداوند شکلی را به خود می‌گیرد که سر سپرده‌ها آروز داشته‌اند. دانستن اینکه تمام اشیاء خلق شده شکلی از خداونداند بسیار اساسی است (۶)
محمدعلی طاهری سرکرده فرقه انحرافی عرفان حلقه هم اناالحق خود را اینگونه بیان می‌کند: ما از ” اله بودن ” به سمت ” رب بودن ” سوق پیدا می‌کنیم؟ !
با توجه به اینکه در نوشتار قبل به صورت علمی و مستند بیان کردیم بودا الگوی اصلی صوفیان عارف نما است اکنون بر خود لازم دیدیم تا با بررسی و تحقیق شباهت انالحق پیروان بودا و صوفیان عارف نما بپردازیم تا شباهت‌های این دو گروه بیشتر نمایان شود. ویل دورانت معتقد است که در بودیسم پرستش بودا متداول بوده است و زمان حیات وی این امر آغاز شده:
پیروان استاد (بودا) در پایان عمر دراز او کم کم به خدا کردن او رو آورده بودند. (۷)
بعضی از بزرگان صوفیه برای توجیه این بیانات و اعمال غیر متعارف بزرگان خود دلایلی ذکر کرده‌اند، برای نمونه نورعلی تابنده قطب فرقه سیاسی صوفیه در این باره بیان کرده:
کسی که مجذوب است در ان لحظه اراده خاص و شعور خاصی ندارد که تکلیفی بر او بار شود (۸)
بر فرض که ادعای فوق ایشان پذیرفته شود و ما قبول کنیم که اناالحق حلاج و سخنان و حرکات غیرمتعارف بعضی از صوفیان عارف نما به خاطر این است که در ان لحظه مجذوب حق شده و از خود بی‌خود شده‌اند و به خاطر عدم داشتن شعور و اراده در آن لحظه می‌توان سخنان و حرکات آن‌ها را توجیه کرد ولی چگونه می‌توان سخنان شما را که در حالت عادی در جلسه سخنرانی بوده است را توجیه کرد؟ مگر غیر از این است که ایشان در جلسه سخنرانی ۲۵ تیر ۹۳ در کمال ناباوری از پدر خود به عنوان گرداننده جهان یاد می‌کند و می‌گوید: استادم صالحعلیشاه گرداننده جهان بود! /سجاد تنها
۱- تفسیری از اشو بر داستان‌های صوفیان، باگوان اشو راجنیش، جلد اول، چاپ چهارم۱۳۸۲، صفحه۲۵، انتشارات فراروان
۲- اوشو، الماس، ص ۲۰۳
۳-اشو، راز بزرگ ترجمه روان کهریز، ص ۱۳۵
۴- اوشو راز بزرگ، ترجمه روان کهریز، ص ۴۵
۵-ابوالفضل عنابستانی، خبرگزاری فارس، شماره۹۰۰۲۰۷۰۱۷۷
۶- سیما کوندار تراشهای الماس خداوند ص۹۰
۷- ویل دورانت، تاریخ تمدن، ج ۱، ص ۵۰۴
۸- ۷اذر۱۳۷۶ مصادف با ۲۷ رجب ۱۴۱۸
شاید دوست داشته باشید