زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه به گزارش ادیان نیوز، وی با تاکید بر این که بین مصر و ایران اختلافی بر سر مذهب وجود ندارد، تصریح کرد: شیعیان برادران دینی ما و تاج سرمان هستند ، هیچ نوع دشمنی میان دو طرف وجود ندارد و تنها بعضی مسایل سیاسی محل اختلاف است.منبع : شفقنا

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه

به گزارش ادیان نیوز، وی با تاکید بر این که بین مصر و ایران اختلافی بر سر مذهب وجود ندارد،
تصریح کرد: شیعیان برادران دینی ما و تاج سرمان هستند ، هیچ نوع دشمنی میان
دو طرف وجود ندارد و تنها بعضی مسایل سیاسی محل اختلاف است.
منبع : شفقنا