به گزارش ادیان نیوز، یتو و اماندا واتس نام زن و شوهر مسیحی اهل آمریکا است که در ایالت فلوریدا آمریکا به مردم منطقه گذرنامه ورود به بهشت را می فروختند و پس از مدتی توسط پلیس این منطقه به جرم کلاهبرداری دستگیر شدند این زوج هر گذرنامه را به قیمت ۹۹٫۹۹ دلار به فروش […]

به گزارش ادیان نیوز، یتو و اماندا واتس نام زن و شوهر مسیحی اهل آمریکا است که در ایالت فلوریدا آمریکا به مردم منطقه گذرنامه ورود به بهشت را می فروختند و پس از مدتی توسط پلیس این منطقه به جرم کلاهبرداری دستگیر شدند
این زوج هر گذرنامه را به قیمت ۹۹٫۹۹ دلار به فروش می رساندند و به مردم می گفتند با این گذرنامه می توانند وارد بهشت شوند و از نعمت های بهشتی استفاده نمایند.
منبع: اویس