ممنوعیت ورود زنان با حجاب به رستوران های مصر

به گزارش ادیان نیوز، «دینا حسن»، کارمند یکی از مراکز روان پزشکی در قاهره ، تصریح کرد: به
محض ورود به رستوران های پیشرفته، مسوولین به سوی زنان با حجاب می آیند و
از آن ها می خواهند حجاب خود را در آورده و سپس وارد رستوران شوند، یا این
که حداقل گردن خود را نمایان کنند.

ممنوعیت حجاب تنها به رستوران های گران قیمت ختم نمی شود، بلکه به گفته
شهروندان ، از آن جا که در برخی از کافی شاپ های مصری مشروبات الکلی عرضه
می گردد، به محض آغاز ساعت های فروش آن در شب ها از زنان با حجاب می خواهند
که محل را ترک کرده یا خلع حجاب نمایند، این موضوع به برخی از باشگاه های
ورزشی نیز سرایت کرده است.

منبع : شفقنا

شاید دوست داشته باشید