دسیسه صهیونیست‌ها برای باج گرفتن از مغرب

به گزارش ادیان نیوز،  باوجود مهاجرت غیراجباری یهودیان از کشور مغرب به فلسطین اشغالی در دهه شصت قرن گذشته میلادی و مخالفت قاطع محمد پنجم پادشاه وقت این کشور، در تحویل یهودیان مغرب به دولت ویشی، یک کارشناس اقتصادی صهیونیست تمایل به دریافت غرامت از مغرب برای یهودیانی که این کشور را ترک کردند، پنهان نکرد.
سایت مغربی هسپرس تأکید کرد، آدم روتر تحلیلگر صهیونیست در روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارنوت از مساله درخواست از کشورهای شمال آفریقا برای پرداخت غرامت به یهودیان مزراحی و سفاردی دفاع کرد و گفت: مغرب که امروز اقتصادش از ثبات نسبی برخوردار است، قادر است تا به یهودیان غرامت بپردازد.
او با اذعان به اینکه بهترین برخورد با یهودیان در مغرب نسبت به سایر کشورها وجود دارد اما مدعی شد: یهودیان اموال زیادی را رها کرده و رفتند اما اکنون زمان آن فرا رسیده است که دولت مغرب در مقابل به آنها پول پرداخت کند.
درخواست دریافت غرامت بعد از آن مطرح شد که پارلمان رژیم اسرائیل در سال ۲۰۱۰ میلادی به یهودیان مزراحی و سفاردی اجازه داد که به کشورهایی که از آنها به فلسطین اشغالی مهاجرت کردند، بروند و به خاطر جبران زیان و ضرر خود، درخواست دریافت غرامت کنند.
آدم روتر تحلیلگر صهیونیست، شمار یهودیانی را که منطقه شمال آفریقا در دهه شصت قرن گذشته ترک کردند، ۷۰۰ هزار نفر برآورد کرد. وی مدعی شد که آنها یک میلیارد دلار دارایی از خود در این منطقه باقی گذشته و رفته اند.
منبع: العالم
شاید دوست داشته باشید