ادیان نیوز: عروس و داماد ترک هزینه برگزاری جشن عروسی شان را به 4000نفر از آوارگان سوری اختصاص دادند و به آنها غذا دادند. منبع : عصر ایران

ادیان نیوز: عروس و داماد ترک هزینه برگزاری جشن عروسی شان را به 4000نفر از آوارگان سوری اختصاص دادند و به آنها غذا دادند.
منبع : عصر ایران