به گزارش ادیان نیوز، وی با بیان این که برخورد الازهر با تشیع امری سیاسی نه دینی است ، مدعی شد: بی توجهی الازهر نسبت به گسترش تشیع و نحوه برخورد با آن، باعث می شود تا این مذهب در کشورهای عربی گسترش یابد و الازهر مسوول اصلی چنین گسترشی خواهد بود.منبع : شفقنا

به گزارش ادیان نیوز، وی با بیان این که برخورد الازهر با تشیع امری سیاسی نه دینی است ، مدعی
شد: بی توجهی الازهر نسبت به گسترش تشیع و نحوه برخورد با آن، باعث می شود
تا این مذهب در کشورهای عربی گسترش یابد و الازهر مسوول اصلی چنین گسترشی
خواهد بود.
منبع : شفقنا