اسلام رحمانی اسلام سازش و لیبرالیسم است

به گزارش ادیان نیوز، حسن رحیم پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی عصر با حضور در همایش  «چالش‌های اقتصادی اسلام آمریکایی و اسلام ناب» در جمع دانش پژوهان بیستمین دوره طرح ولایت کشوری به سخنرانی پیرامون دو مفهوم توسعه و دموکراسی در اقتصاد وسیاست پرداخت.
وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به اسلام ناب و اسلام امریکایی در دیدگاه امام خمینی (ره) بیان داشت: اسلام آمریکایی دست کم دو شاخه دارد که شاخه‌ی اول آن اسلام متحجر و ارتجاعی که تبلور آن در مذاهب  شیعه و سنی به صورت جریان شیعه انگلیسی و جریان های وهابی مسلک شناخته شده است و دیگری شاخه‌ی غرب زده می‌باشد که در ظاهر و به لحاظ شخصی مسلمان مذهبی‌اند اما به لحاظ فکری و تئوری برای اقتصاد در حوزه مفهوم  توسعه دقیقاً همان الگوهای غربی را در پیش می‌گیرند.
رحیم پور افزود: دیدگاه اسلامی در باب مفهوم پیشرفت، با مفهوم توسعه در نگاه لیبرال اختلافات و اشتراکاتی دارد و به طور کلی موافق یا مخالف نیست. یکی از این اختلافات موجود به تعریف انسان باز می‌گردد، به گونه ای که در توسعه غربی انسان در ذات موجودی است چرتکه انداز، تنبل و خودمحور است و اگر در فعالیت های اجتماعی هم شرکت می‌کند به دنبال تلاش کمتر و بهره بیشتر است و این مبنای انسان شناسی این دیدگاه است و این یکی از چالش های اصلی در حوزه اقتصاد میان اسلام ناب و اسلام امریکایی است. بعد از اینکه به اینجا رسیدند و انسان را حیوانی خودمحور دانستند، دیدگاهی جدید مطرح شد که اینگونه بودن همه انسان‌ها اثبات پذیر نیست ولی تعریف فوق پیش فرض برای برنامه ریزی های اقتصادی و سیاسی می‌باشد.
این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه با اشاره به عوارض این نوع نگاه بیان کرد: گاهی در اقتصاد بر مبنای چنین دیدگاهی وابستگی و مصرف گرایی برای رفاه بیشتر می‌شود هدف. و یا تمام تلاش در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی برای هزم شدن در سیستم سرمایه داری جهانی صورت می‌گیرد. اما در دیدگاه مقابل در اقتصاد هم به شکم و هم به شرف می‌اندیشد چرا که در مبنای انسان شناختی او حقوق مادی اهمیت ویژه دارد و همه باید از قسط و عدالت اقتصادی  در این حوزه از اهداف قرآن است. اما همه اینها مقدمه است برای الهی شدن انسان. اما در دیدگاه لیبرال اصل و هدف انسان است با فرمول قدرت و ثروت.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: مکتبی که به دنبال تعالی انسان است طبیعتاً راه سخت تری را در پیش می‌گیرد. آن مکتبی که می‌گوید باید حیوانیت را سکویی قرار داد برای انسانیت و صحبت از تهذیب نفس و جهاد  دارد سخت تر است و قابل مقایسه با مکتبی که اصالت را در لذت و امکانات شهوت رانی بیشتر می‌داند نیست. 
رحیم پور ازغدی اظهار داشت: خود غربی‌ها با گذشت زمان با این سئوال درونی روبرو شدند که چرا در این سیستم تعریف شده‌ی انسان محور وعده هایی نظیر از بین رفتن بحران اقتصادی و تورم و فقر دربازه های زمانی وعده داده شده تحقق نمی‌یابد؟ 
وی با بیان اینکه یکی از چالش های اصلی بین اسلام ناب و اسلام امریکایی در کشور، مقوله اقتصاد است، گفت: در حال حاضر ۵۰ میلیون انسان زیرخط فقر فقط در آمریکا موجودند که اگر آزادی داشته باشند به خیابان‌ها خواهند ریخت، در این سیستم نه رضایت خدا و نه رضایت مردم محقق نشده است، نظیر و نمونه‌اش هم جنبش وال استریت است. متاسفانه با این وجود جریان اسلام امریکایی در کشور می‌خواهد ما به همین سمت حرکت کنیم، و یکی از چالش های اصلی بین اسلام ناب و اسلام امریکایی در کشور همین مقوله اقتصاد است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان داشت: انسان دوبعدی است اما غربی‌ها معتقدند انسان‌ها رفتار های اقتصادی دارند و بعضی رفتارهای اختصاصی و غیر طبیعی هم انجام می‌دهند که آن‌ها قابل محاسبه نیستند، اعمالی مثل ایثار و … در حالی که در جوامع خودشان هم برخی گروه‌ها مثل گروه های چپ و سوسیالیستی انسان های فداکار برای رسیدن به برابری هستند، در همین حال اینها معتقدند این تصویر از انسان اقتصادی واقعی و اثبات پذیر نیست اما این روش را به عنوان هدف عمده رفتار اقتصادی و سیاسی مسلم می‌دانند و معتقدند هر رفتاری مثل گذشتن از هر نوع ثروتی، حلال و حرام‌ها، گذشتن از غذا و امکانات خود در حال گرسنگی  و … را ما نمی‌توانیم تبیین کنیم، و آن تبیین علمی نیست چون مبنای علم را غریزه می‌دانند.
رحیم پور بیان کرد: در همین قضایا منتقدینی در خود غرب به وجود آمدند که برخی از موضع  مذهبی و معنویت مسیحیت و برخی از موضع دیدگاه های چپ این مساله را نقد کردند. 
این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان برنامه به پرسش های دانش پژوهان طرح ولایت پاسخ داد. 
منبع: بسیج نیوز
شاید دوست داشته باشید