به گزارش ادیان نیوز، مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای غواص در سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) در مشهد مقدس برگزار شد. منبع : ابنا

به گزارش ادیان نیوز، مراسم تشییع پیکر مطهر شهدای غواص در سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع) در مشهد مقدس برگزار شد.

عزاداری در حرم

عزاداری در حرم

عزاداری در حرم

عزاداری در حرم

عزاداری در حرم

عزاداری در حرم

عزاداری در حرم

عزاداری در حرم

عزاداری در حرم

عزاداری در حرم

عزاداری در حرم

عزاداری در حرم

عزاداری در حرم

عزاداری در حرم

منبع : ابنا