به گزارش ادیان نیوز، اکثر میسیونرهای تبشیری با وجود انکه حتی سبقه زندگی در کشورهای اسلامی را هم نداشته‌اند مدعی هستند پیش‌تر مسلمان بوده و قرآن و نماز می‌خوانده‌اند. این روش تبشیر سابقه‌ای طولانی دارد. میسیونرها همواره سعی کرده‌اند با انتخاب نام‌های اسلامی برای مسیحیان میسیونر تأثیر بیشتری بر مخاطبان خود داشته باشند. در راستای […]

به گزارش ادیان نیوز، اکثر میسیونرهای تبشیری با وجود انکه حتی سبقه زندگی در کشورهای اسلامی را هم نداشته‌اند مدعی هستند پیش‌تر مسلمان بوده و قرآن و نماز می‌خوانده‌اند. این روش تبشیر سابقه‌ای طولانی دارد. میسیونرها همواره سعی کرده‌اند با انتخاب نام‌های اسلامی برای مسیحیان میسیونر تأثیر بیشتری بر مخاطبان خود داشته باشند.
در راستای همین پروژه، میسیونرهای ایرانی نیز سعی می‌کنند گذشته خود را فردی عابد و زاهد معرفی کنند تا بدین وسیله بگویند: «ما تا انتهای یک انسان به قول شما مؤمن رفتیم ولی چیزی نیافتیم.» اما بررسی زندگی چند نفر که ادعا دارند در کودکی مسلمان بوده و بعداً مسیحی شده‌اند، بر فرض قبول داستانی که به عنوان زندگینامه خود منتشر کرده‌اند مشخص می‌شود که غالب آنها درگیر مشکلات خانوادگی بوده و هرگز تحت تعالیم دینی درستی قرار نداشته‌اند و در زمانی که فشار مسائل مختلف بر آنها زیاد شده، در دام جذب قرار گرفته‌اند. شواهد حاکی از آن است که همکاری مناسب در این فرایند، حمایت‌های مالی هم در پی دارد.
در یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای حتی با پخش برخی از کلیپ‌های تصویری سعی کردند فردی را به عنوان روحانی مسلمان مسیحی شده جا بزنند که البته با وجود سید خواندن وی، عکسی با عمامه سفید و به شکل کج روی سر او گذارده بودند که باعث انتقاد مخاطبان خود آنها نیز شد.
در همین راستا فردی به نام رضا صفا که رئیس یکی از این شبکه های تبشیری صهیونیستی است مکرراً در برنامه‌های خود سعی می‌کند جملاتی با چنین مضامینی را تکرار کند. وی ادعا می‌کند: «من نماز و روزه‌ام قطع نمی‌شد و پنج وعده نماز می‌خواندم و نماز شب هم می‌خواندم! و سعی می‌کردم تمامی قوانین اسلامی را رعایت کنم.»
با این حال رویه جریان تبشیری نشان از آن دارد که ادعای داشتن گذشته ای مبنی بر اعتقادات مذهبی همواره از دستور العمل های جاری جریان تبشیری است که قابل تامل به نظر می رسد. 
منبع: دیده بان