خطا ناپذیری کتاب مقدس از دیدگاه مسیحیان

به گزارش ادیان نیوز، کتاب مقدس مسیحیان بارها مورد نقد و بررسی اندیشمندان مسیحی قرار گرفته است. اما آنچه مشخص است هر چه از قرون اولیه مسیحی فاصله گرفته شد کتاب مقدس با نقدهای جدی تری از جانب مسیحیان مواجه شد تا جایی که عصر پیش رو را می توان عصر چالش های مربوط به کتاب مقدس در جوامع مسیحی نام برد.

تا کنون نیز آثار خوبی در زمینه نقد کتاب از جانب مسیحیان و برخی از مسلمانان به رشته تحریر در آمده است. یکی از آثار ارزشمند در این زمینه کتاب “خطا ناپذیری کتاب مقدس” (از نگاه مسیحیان) نوشته اقای محمد حقانی فضل است.

این کتاب ضمن بررسی رویکردهای مختلف جوامع مسیحی به کتاب مقدس به نقدهای موجود در این زمینه می پردازد.

این کتاب در ۷ فصل به تحلیل و بررسی کتاب مقدس و آراء اندیشمندان مسیحی درباره ضعف ها و کاستی های کتاب مقدس پرداخته است. فصل های این کتاب عبارتند از:

فصل اول/ کتاب مقدس

فصل دوم / جایگاه کتاب مقدس در مکاشفه الهی

فصل سوم / زمینه های پیدایش تردید در خطا ناپذیری کتاب مقدس

فصل چهارم / خطاهای منسوب به کتاب مقدس

فصل پنجم / مساله خطا ناپذیری و نظریه های الهام

فصل ششم / خطا ناپذیری بر اساس نظریه های لفظ محور در باب الهام

فصل هفتم / خطا ناپذیری بر اساس نظریه های غیر لفظی در باب الهام.

در بخشی از این کتاب میخوانیم: “کتاب مقدس از همان ابتدای مسیحیت جایگاهی رفیع و بیهمتا در دیانت مسیحیان داشت و برای بسیاری از مؤمنان مسیحی هنوز این جایگاه را حفظ کرده است. اما پس از رنسانس، به تدریج تحقیق درباره کتاب مقدس، نویسندگان آن، شیوه نگارشی آن و حتی خطاها و تناقضات آن گسترش یافت؛ تا حدی که پس از عصر روشنگری، کتاب مقدس در زیر تیغ نقادان همچون دیگر آثار بازمانده از روزگار باستان، حلاجی و واشکافی میشد. در نتیجه این نقادیها، جایگاه کتاب مقدس متزلزل شد و حجیت آن به بحران گرفتار شد. از سویی مسیحیانِ معتقد در برابر این موج انتقادی، به مقابله پرداخته اند و استدلال هایی در دفاع از خطاناپذیری کتاب مقدس اقامه کرده اند و از سوی دیگر نقادان به نقد کتاب مقدس و حتی استدلال های مدافعان این کتاب پرداخته اند.”

این کتاب که به همت انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب در ۲۸۸ صفحه منتشر شده است می تواند منبع خوبی برای مخاطبانی باشد که به دنبال نقدی منصفانه از کتاب مقدس هستند.
منبع : فرقه نیوز

به خواندن ادامه دهید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.