به گزارش ادیان نیوز، ابن عباس از رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله روایت کرده که فرمود: هر کس هدیه و تحفه‌ای بخرد و برای خانواده خود ببرد، اجر او در پیشگاه خداوند، مانند کسی است که به مستمندان صدقه داده و کمک کرده باشد. و در تقسیم هدیه و تحفه‌ها، […]

به گزارش ادیان نیوز، ابن عباس از رسول اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله روایت کرده که
فرمود: هر کس هدیه و تحفه‌ای بخرد و برای خانواده خود ببرد، اجر او در
پیشگاه خداوند، مانند کسی است که به مستمندان صدقه داده و کمک کرده باشد. و
در تقسیم هدیه و تحفه‌ها، اوّل به دخترها بدهید و سپس به پسرها، و آن کس
که دختر  خود را مسرور کند، اجر آزاد کردن بنده‌ای از فرزندان اسماعیل را
دارد.

متن حدیث:

قال رسول الله صلی الله علیه و آله: من دخل
السوق فاشتری تحفة فحملها الی عیاله کان کحامل صدقة الی قوم محاویج و لیبدأ
بالأناث قبل الذکور فانّ من فرَّح ابنته فکأنّما اعتق رقبة من ولد
إسماعیل.

«امالی صدوق، صفحه 577»
منبع : مشرق