به گزارش ادیان نیوز، دادستانی کل رژیم صهیونیستی با آزادی «محمد علان» اسیر فلسطینی در تاریخ ۳ نوامبر (۱۲ آبان) موافقت کرد. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که محمد علان پس از گذشت ۵۰ روز از اعتصاب غذا بر اثر وخامت وضعیت جسمانی خود هفته گذشته به کما رفت و این امر […]

به گزارش ادیان نیوز، دادستانی کل رژیم صهیونیستی با آزادی «محمد علان» اسیر فلسطینی در تاریخ ۳ نوامبر (۱۲ آبان) موافقت کرد.

این اقدام پس از آن صورت می گیرد که محمد علان پس از گذشت ۵۰ روز از
اعتصاب غذا بر اثر وخامت وضعیت جسمانی خود هفته گذشته به کما رفت و این امر
با اعتراض اسرای فلسطینی در بند زندان های رژیم صهیونیستی مواجه شد.

وی شب گذشته پس از خروج از کما اعلام کرد در صورتی که بازداشت وی ادامه
داشته باشد به اعتصاب غذا خود ادامه خواهد داد. رژیم صهیونیستی پیش از این
پیشنهاد کرده بود در ازای چهار سال تبعید به خارج از اراضی اشغالی وی را
آزاد خواهد کرد اما محمد علان با این موضوع مخالفت کرده بود.

منبع : مهر