بعد از شهادت حسن شحاته، همگان فهمیدند که به شیعیان مصر ستم می شود

به گزارش ادیان نیوز، وی همچنین افزود: تنها چیزی که برای این سلفی ها اهمیت دارد این است که
فعالیت های ما را رصد کنند، در حالی که بارها به همگان اعلام کرده ایم در
مصر هیچ نوع کمپینی برای دعوت به تشیع وجود ندارد، زیرا انسان در انتخاب
دین و مذهب آزاد است .

الهاشمی با اشاره به واقعه شهادت شیخ حسن شحاته تاکید کرد: این حادثه بر
چهره بین المللی مصر تاثیری منفی به جای گذاشت زیرا بعد از این واقعه،
همگان فهمیدند که شیعیان به عنوان بخشی از جامعه مصر، آزادی دینی ندارند و
مورد هدف قرار گرفته اند.

منبع : شفقنا

شاید دوست داشته باشید