تبعیض علیه مسلمانان در فرودگاه‌های اسکاتلند

به گزارش ادیان نیوز، این پژوهش در شهر ادینبورو با تمرکز بر جامعه مهاجران مسلمان و مسلمانان زاده اسکاتلند، به عمل آمد.

مسلمانان
اسکاتلند که احساس می‌کنند جامعه اسکاتلند جامعه‌ای دوستانه و پذیرا است،
اما فرودگاه‌های اسکاتلند با آن‌ها مانند افراد مظنون رفتار می‌کند.

این
پژوهش با عنوان «مسلمانی قابل رؤیت در اسکاتلند: میان تبعیض و ادغام»
انجام شد و در آن مطالعات انجام شده در گلاسکو و سایر نقاط اسکاتلند نیز
مورد بررسی قرار گرفت.

این پژوهش عنوان کرد که رفتار نامناسب با مسافران مسلمان، ادغام مهاجران مسلمان در متن جامعه اسکاتلند را با مشکل مواجه می‌کند.

دکتر
استفانو بونینو از دانشگاه دورهام می‌گوید: برخورد با پلیس و افسران
امنیتی در فرودگاه‌ها، اصلی‌ترین نگرانی مسلمانان اسکاتلندی است.

وی
عنوان کرد: قانون مقابله با تروریسم تصویب شده در سال ۲۰۰۰، برای هدف قرار
دادن افرادی که ظاهر مسلمان دارند مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.

دکتر بونینو گفت: مسلمانان احساس می‌کنند که تصور اینکه آن‌ها ذاتاً مظنون هستند، به تصوری عادی تبدیل شده است.

با انتشار این پژوهش، مسئولان فرودگاه ادینبورو نتایج این تحقیقات را رد کردند.

سخنگوی
فرودگاه ادینبورو گفت: ما سخت کار می‌کنیم تا همه مسافران پرواز خوبی
داشته‌ باشند. آموزش‌ تنوع‌های فرهنگی یکی از بخش‌های مهم افسران امنیتی
است تا اطمینان حاصل شود که با همه مسافران با احترام رفتار خواهد شد.

مسلمانان با حدود ۱۰۰ هزار نفر جمعیت حدود ۲ درصد جمعیت اسکاتلند را تشکیل می‌دهند.
منبع : ایکنا

شاید دوست داشته باشید