به گزارش ادیان نیوز، دادگاه دیروز با برگزاری جلسه هشتم دادرسی ، محاکمه متهمان را کامل کرده و وکلای آنان نیز دفاع های پایانی خود را بیان کردند، اما در جلسه بعدی که دو هفته دیگر برگزار خواهد شد، حکم نهایی قرائت می شود. « عمر القناعی» وکیل « عبدالرحمن عیدان»، متهم ردیف اول انفجار […]

به گزارش ادیان نیوز، دادگاه دیروز با برگزاری جلسه هشتم دادرسی ، محاکمه متهمان را کامل کرده
و وکلای آنان نیز دفاع های پایانی خود را بیان کردند، اما در جلسه بعدی که
دو هفته دیگر برگزار خواهد شد، حکم نهایی قرائت می شود.

« عمر القناعی» وکیل « عبدالرحمن عیدان»، متهم ردیف اول انفجار مسجد
الصادق بیان کرد: موکل وی باید در بیمارستان روانی بستری شود، زیرا سلامت
روانی اش مورد شک و تردید است.

وی تاکید کرد: عبدالرحمن بیش از هر چیزی میل شدیدی به اعدام دارد، در
وجود وی دشمنی با جامعه نهفته است و این نشان می دهد که متهم مشکل روانی
دارد.

دادگاه جنایی کویت، محاکمه ۲۹ متهم انفجار مسجد الصادق را از ابتدای ماه
آگوست آغاز کرد و انتظار می رود تا نیمه ماه جاری با قرائت حکم نهایی به
پایان برسد.

منبع : شفقنا