به گزارش ادیان نیوز، این مجموعه شامل چهل و سه عدد پوستر در قطع A4 و همچنین یک عدد پوستر 100*70 با محوریت خیانتهای استعمار انگلیس جهت ارائه به صورت نمایشگاهی برای بازدید عموم مردم است. لینک دانلود تمام پوستر ها با حجم و کیفیتِ مناسب چاپ منبع : مصاف

به گزارش ادیان نیوز، این مجموعه شامل چهل و سه عدد پوستر در قطع A4 و همچنین یک عدد پوستر 100*70 با محوریت خیانتهای استعمار انگلیس جهت ارائه به صورت نمایشگاهی برای بازدید عموم مردم است.

روباه کثیف

لینک دانلود تمام پوستر ها با حجم و کیفیتِ مناسب چاپ

منبع : مصاف