به گزارش ادیان نیوز، رسانه هاي فلسطين اشغالي تصاويري از دختران نيمه برهنه‌اي منتشر كردند كه در كنار ديوار مسجد الاقصي در حال رقص هستند. اين پايگاه خبري از انتشار گسترده اين تصاوير در سرزمينهاي اشغالي خبر داد. گفتني است كه صهيونيست ها در چند هفته اخير بارها به قبله‌گاه اول مسلمانان توهين كرده و […]

به گزارش ادیان نیوز، رسانه هاي فلسطين اشغالي تصاويري از دختران نيمه برهنه‌اي منتشر كردند كه در كنار ديوار مسجد الاقصي در حال رقص هستند.

اين پايگاه خبري از انتشار گسترده اين تصاوير در سرزمينهاي اشغالي خبر داد.

رقاصه در مسجد الاقصی

گفتني است كه صهيونيست ها در چند هفته اخير بارها به قبله‌گاه اول مسلمانان توهين كرده و سعي در تحريك مسلمانان سرزمين هاي اشغالي داشته تا بهانه اي براي سركوب هر چه بيشتر آنها داشته باشند.
منبع : جام نیوز