انتقاد حضرت آیت الله سبحانی از کسانی که طلبگی را کنار می گذارند

به گزارش ادیان نیوز، این مرجع تقلید با اشاره به حدیثی گفت: خیلی از طلاب می ترسند آینده
آنها تامین نشود لذا از حوزه بیرون رفته و به کار دیگری می پردازند که در
شان آنها نیست.

او افزود: خداوند برای طلاب این حوزه، آینده را هم در نظر گرفته است لذا
قدر حوزه را بدانید؛ آینده شما درخشان و تامین است. دلواپس نسبت به آینده
نباشید.

آیت الله سبحانی به نقل داستانی در این زمینه پرداخت و گفت: طلبه ای نزد
آیت الله سیدمحمدتقی خوانساری آمد و گفت می خواهم از این لباس درآمده و
سراغ کار دیگری روم مرحوم خوانساری گریه کرد و گفت ممکن است جیبش پرپول
باشد اما از نظر روحیه آرام نباشد.

او در پایان با اشاره به برگزاری جلسه درس قواعد فقهیه در عصر امروز به طلاب تاکید کرد: با عنایت و علاقه بیشتر به درسها همت کنید.

منبع : شفقنا

شاید دوست داشته باشید