برخورد امام زمان(عج) با مقدس نماهای کج فهم و پیروان فرقه های باطل

به گزارش ادیان نیوز، یکی از پرسش هایی که ذهن بیشتر انسان ها را به خود مشغول کرده، آن است که امام زمان(عج) چگونه نظام های سیاسی گوناگون را که دارای افکار و توانایی های مختلفی هستند، از میان برمی دارد و نظام واحد جهانی تشکیل می دهد؟

سیستم و برنامه حکومتی آن حضرت(عج) چگونه است که در آن ظلم و ستمی در جهان نخواهد بود؛ فسادی صورت نمی گیرد و گرسنه ای یافت نمی شود؟

برخورد با گروه های مختلف
هنگامی که حضرت مهدی(عج) قیام می کند با گروه ها و دسته های گوناگونی برخورد خواهد کرد. برخی از آنان قوم و نژاد خاصی هستند، گروهی پیرو ادیان دیگری غیر از اسلامند و گروهی هر چند به ظاهر مسلمانند ولی منافقانه رفتار می کنند و یا از مقدس نماهای کج فهمی هستند که با حضرت مخالفت می نمایند و یا پیرو فرقه های باطل می باشند. حضرت با هر کدام از این مخالفان ستیز خاصی دارد.

ناصبی ها
امام صادق(ع) می فرماید: هنگامی که حضرت قائم(عج) قیام کند همه ناصبیان و دشمنان اهل بیت(ع) را بر آن حضرت عرضه می کنند، اگر به اسلام که همان ولایت اهل بیت(ع) است، اقرار کردند، آنان را رها می کند و گرنه به قتل می رسند، یا آنان را به پرداخت جزیه –همچنان که اهل ذمه می پردازند- ملزم می کند.

امام باقر(ع) می فرماید: هنگامی که حضرت قائم(عج) قیام کند، بر یک یک ناصبیان ایمان را عرضه می کند، اگر پذیرفتند آنان را رها می سازد وگرنه گردنشان را می زند یا از آنان جزیه می گیرد. چنانکه امروز از اهل ذمه جزیه می گیرند و آنان را از شهرها به روستاها و کشتزارها تبعید می کنند.

مرحوم مجلسی می گوید: شاید این حکم مربوط به آغاز قیام باشد زیرا ظاهر روایات این است که از آنان جز ایمان پذیرفته نمی شود و اگر نپذیرند، کشته می شوند.

ابوبصیر می گوید: به امام صادق(ع) عرض کردم: رفتار امام مهدی(عج) با ناصبی ها و کسانی که با شما دشمنی دارند، چگونه خواهد بود؟ فرمود: ای ابامحمد در دولت و حکومت ما مخالفان بهره ای نخواهند داشت. خداوند برای ما خون های شان را در آن هنگام حلال خواهد کرد ولی امروز خونشان بر ما و شما حرام است. پس کسی تو را فریب ندهد و بدان روزگاری که قائم ما قیام کرد، حضرت برای خدا و رسولش و برای ما انتقام خواهد گرفت.
منبع : شبستان

شاید دوست داشته باشید