به گزارش ادیان نیوز، “اسکات ای اندرسون” مدیر جلوه های ویژه فیلم محمد رسول الله در اظهارتی گفت: این فیلم باعث وحدت مسلمانان می شود زیرا می تواند شاخصی برای شناخت اسلام تندرو و اسلام حقیقی باشد. اندروسون ادامه داد: فتاوایی از سوی برخی علمای سلفی در خصوص این فیلم صادر شده است، در حالی […]

 به گزارش ادیان نیوز، “اسکات ای اندرسون” مدیر جلوه های ویژه فیلم محمد رسول الله در اظهارتی گفت: این فیلم باعث وحدت مسلمانان می شود زیرا می تواند شاخصی برای شناخت اسلام تندرو و اسلام حقیقی باشد.
اندروسون ادامه داد: فتاوایی از سوی برخی علمای سلفی در خصوص این فیلم صادر شده است، در حالی که هیچ یک از آنها حتی تریلر فیلم را مشاهده نکرده اند. جهان اسلام در این برهه از زمان، به شدت نیازمند وحدت بیشتر است و ایران با هزینه ای بسیار سنگین فیلمی در خصوص پیامبر اسلام با هدف وحدت مسلمانان تولید کرده است. این فیلم درباره بخشی از زندگی پیامبر است که تمام فرقه های اسلام بر آن توافق دارند.
وی گفت: کتاب های زیادی را درباره زندگی پیامبر خواندم و حیققت را یافتم. متاسفانه اسرائیل و امریکا تلاش می کنند تا بین مسلمانان تفرقه ایجاد کنند و آنها خون همدیگر را بریزند. همانگونه که در سوریه، عراق، لیبی و … شاهد آن هستیم.