هشدار حضرت آیت الله حکیم نسبت به کشتار دسته جمعی شیعیان شهرهای الفوعه و کفریا در سوریه

به گزارش ادیان نیوز، حضرت آیت الله حکیم در یک تماس تلفنی با نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد
در عراق ضمن ابراز نگرانی از شرایط انسانی دشواری که غیرنظامیان شهرهای
شیعه نشین الفوعه و کفریا با آن دست و پنجه نرم می کنند، از وی خواست تا
اوضاع خطرناک این دو شهر را به دبیرکل سازمان ملل متحد گزارش داده و وی را
در جریان اوضاع سخت این منطقه قرار دهد.

این مرجع تقلید شیعیان با هشدار نسبت به اینکه اوضاع دشوار شهرهای
الفوعه و کفریا به کشتار دسته جمعی غیرنظامیان و شیعیان این شهر به دست
تروریست ها منجر شود، از سازمان ملل متحد خواست تا به مسئولیت های خود در
قبال حفظ جان غیرنظامیان عمل کند.

منبع : شفقنا

شاید دوست داشته باشید