ادیان نیوز: امام صادق علیه السلام می فرماید: هرکس از گناه و عیب برادر مؤمن خود آگاه شود و آن را آشکار کند و کتمان نکند و برای او طلب مغفرت نکند، نزد خدا مانند انجام دهنده همان گناه است و به پیامد آن مبتلاست و خدا گناه آن مؤمن را می بخشد و کیفرش […]

ادیان نیوز: امام صادق علیه السلام می فرماید: هرکس از گناه و عیب برادر مؤمن خود آگاه شود و آن را آشکار کند و کتمان نکند و برای او طلب مغفرت نکند، نزد خدا مانند انجام دهنده همان گناه است و به پیامد آن مبتلاست و خدا گناه آن مؤمن را می بخشد و کیفرش همان آشکار شدن گناه او در دنیاست و گناه او در آخرت پنهان می ماند.
متن حدیث:
 قال الصادق عليه السلام : من اطلع من مومن على ذنب أو سيئة فأفشى ذلك عليه ولم يكتمها ، ولم يستغفر الله له ، كان عندالله كعاملها وعليه وزر ذلك الذي أفشاه ، عليه وكان مغفورا لعاملها ، وكان عقابه ما أفشى عليه في الدنيا مستور عليه في الاخرة .
پی نوشت:
«الاختصاص، ص32؛ مستدرک الوسائل، ج9، ص134-135»
منبع:مشرق