سازمانهای مدعی حقوق بشر فریاد برآورده و این حرامی ها را از حرم دور کنند

آیت الله جوادی آملی

به گزارش ادیان نیوز، این مرجع تقلید در ابتدای درس تفسیر قرآن کریم در مسجد اعظم با عرض
تسلیت حادثه منا به پیشگاه درگاه احدیت و خانواده های جانباختگان اظهار
داشت: این حادثه از بی تدبیری و سوء مدیریت حرمین است.

او با بیان اینکه کعبه به عنوان قبله گاه مسلمانان جهان و مطاف مسلمین
به عنوان بلد امین و منطقه امن معرفی شده است، گفت: اگر حجاز و مکه به برکت
اطمعهم من جوع و آمنهم بالخوف متنعم است به برکت این بلد امین است.

مسئولان حجاز که نان قداست بلد امین را به بهای ناامنی می خورند شایسته حرمداری نیستند

این مرجع تقلید تصریح کرد: مسئولان حجاز که نان قداست بلد امین را به
بهای ناامنی می خورند شایسته حرمداری نیستند لذا برامت اسلامی لازم است
مسئولیت صیانت قبله و کعبه مسلمین را برعهده گرفته و از یوغ استکبار و
استبداد نجات یابند.

او همچنین به مجامع جهانی که مدعی حقوق بشر هستند خطاب و تاکید کرد:
سازمانهای مدعی حقوق بشر فریاد برآورده و این حرامی ها را از حرم دور کنند و
حرم را برعهده مسلمانان نهاده تا شاهد حادثه منا و مکه نباشند.

منبع : شفقنا

شاید دوست داشته باشید