تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

عذرخواهی پاپ از قربانیان جنسی کشیشان کاتولیک

به گزارش ادیان نیوز، پاپ فرانسیس در آخرین روز سفر به آمریکا از در دیدار با قربانیان سوء استفاده جنسی روحانیان کاتولیک، از آنان عذرخواهی کرد.
وی همچنین گفت که خداوند برای کودکانی که قربانی تجاوز جنسی کشیشان شده اند، گریه می کند.
رهبر کاتولیک های جهان افزود: همه کسانی که مسؤولیتی داشتند باید در مورد سلب اعتماد به کلیسا پاسخگو باشند.
پاپ در این سخنرانی همچنین به اهمیت بنیان خانواده و دفاع از آنان تاکید کرد. 
منبع: رسا
شاید دوست داشته باشید