پاسخ جوان فلسطینی به حملات صهیونیست ها

به گزارش ادیان نیوز، برخی از رسانه های عبری اعلام کردند که جوان فلسطینی با حمله به چهارشهرک نشین در منطقه الواد در بخش قدیمی قدس اشغالی، آنها را با چاقو مجروح کرد قبل از آنکه خود هدف تیراندازی قرار گیرد.
خبر شهادت این جوان فلسطینی از سوی یک امدادرسان فلسطینی مورد تاکید قرار گرفت.
گزارش منابع صهیونیستی حاکیست، حال دو تن از زخمی ها وخیم است.
شاهدان عینی می گویند که نیروهای رژیم اشغالگر صهیونیستی در روزهای اخیر دست به تجاوزگری های گسترده علیه مردم قدس زده اند و بسیاری از مغازه های شهروندان فلسطینی در منطقه را ویران نموده اند.
منبع: العالم
شاید دوست داشته باشید