به گزارش ادیان نیوز، آخرین جلسه رسیدگی به پرونده «پیتر بال،» اسقف بازنشسته 83 ساله شهرک «لوئس» در انگلیس، که به سوءاستفاده جنسی از مردان جوان متهم است، امروز برگزار شد. پیتر بال در زمان تصدی‌گری ریاست «کلیسای آنجلیکان» در بین سال‌های 1992-1977 (1371-1356)، 18 مرد جوان را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داد. […]

به گزارش ادیان نیوز، آخرین جلسه رسیدگی به پرونده «پیتر بال،» اسقف بازنشسته 83 ساله شهرک «لوئس» در انگلیس، که به سوءاستفاده جنسی از مردان جوان متهم است، امروز برگزار شد. پیتر بال در زمان تصدی‌گری ریاست «کلیسای آنجلیکان» در بین سال‌های 1992-1977 (1371-1356)، 18 مرد جوان را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داد. قاضی پرونده، وی را به 32 ماه زندان محکوم کرد.
 
یکی از قربانیان پیتر بال سال 1992 از وی شکایت کرد، اما دخالت اعضای پارلمان، وزرای کابینه و خاندان سلطنتی انگلیس در روند تحقیقات، مانع از برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات این کشیش فاسد در آن زمان شد.
منبع: تسنیم