کشیش فریدون موخوف: مسیحیت هیچ چیزش به هم جور در نمی آید!

به گزارش ادیان نیوز، کشیش موخوف روز گذشته با حضور در شبکه صهیونیستی سون به رابطه مسیحیان با خدا اعتراف کرد و گفت: مسیحیت هیچ چیزش به هم جور در نمی آید.
این اعتراف موخوف قرن هاست توسط بسیاری از بزرگان مسیحیت مورد تاکید قرار گرفته است چرا که مسیحیان دریافته اند که آموزه های مسیحیت مانند خدا بودن حضرت عیسی ، تثلیث و فدا و… نه تنها عقلانی نیست بلکه در تضاد با عقل می باشد.
برای نمونه چگونه ذهن می تواند بپذیرد که عیسی که جسمانی بود و  احتیاجات مادی داشت خدا باشد؛ اعتقادی که مسیحیان سخت به آن پایبندند.
بنابراین سخنان این کشیش و امثال وی به خوبی از عقل ستیزانه بودن مسیحیت حکایت دارد و به همین علت است که قرن هاست مسیحیان تنها راه شناخت  مسیحیت را کنار نهادن عقل و زیر پا گذاشتن آن می دانند.
منبع: فرقه نیوز
اشتراک در خبرنامه
برای دریافت جدیدترین اخبار به طور مستقیم به صندوق ورودی خود وارد اینجا شوید.
هر زمان می‌توانید مشترک شوید