تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

مخفی شدن نظامی صهیونیست در سطل زباله / تصاویر

به گزارش ادیان نیوز، برخی از فعالین اینترنتی فلسطینی با منتشر کردن تصاویری از مخفی شدن یک سرباز صهیونیست در سطل زباله برای در امان ماندن از هجوم جوانان فلسطینی خبر داده اند. برخی از کاربران نیز با نوشتن جمله ” جای مناسب برای فرد مناسب” صهیونیست ها را به سخره گرفته اند.
۱ ۲
 منبع: اویس
شاید دوست داشته باشید