به گزارش ادیان نیوز، مقامات کویتی برای حسینیه های شیعی این کشور 8 شرط گذاشته اند که در صورت عمل به آنها حق برگزاری مراسم های ویژه محرم و عاشورا را دارند؛ این 8 شرط به این ترتیب است: * همکاری کامل با نیروهای امنیتی و اجرای دستورات آنها و در نهایت هماهنگ بودن دو […]

به گزارش ادیان نیوز، مقامات کویتی برای حسینیه
های شیعی این کشور 8 شرط گذاشته اند که در صورت عمل به آنها حق برگزاری مراسم های
ویژه محرم و عاشورا را دارند؛ این 8 شرط به این ترتیب است:

* همکاری کامل با نیروهای امنیتی و اجرای دستورات
آنها و در نهایت هماهنگ بودن دو جانبه

* تعهد به عدم توهین یا بد گفتن از صحابه

* التزام به انجام مناسک ویژه این ماه در آرامش و
ثبات کامل

* تعهد به عدم پرداختن خطبای حسینی به امور سیاسی
و یا صحبت درباره نظام

* التزام به انجام مراسم در داخل چارچوب حسینیه ها
و عدم خروج از آنها مانند انجام مراسم تعزیه در خیابان ها

* بسته شدن حسینیه ها رأس ساعت 12 شب

* تعهد به همکاری با تمامی طرف های امنیتی ویژه
عبور و مرور خیابان ها

* عدم سوء استفاده از محوطه حسینیه ها برای هر هدف
دیگری جز پس از صدور مجوزهای لازم

منبع : شیعه نیوز