نماهنگ "یک نقش بی بدیل" حاوی سخنان مهمی از رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره زنان است.