تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

یک نقش بی بدیل! / نماهنگ

ادیـان نیوز :

دانلود نماهنگ

منبع : khamenei.ir

شاید دوست داشته باشید