تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

با حقه های فرقه حلقه بیشتر آشنا شویم / شبکه شعور کیهانی

ادیان نیوز: محمدعلی طاهری سرکرده فرقه انحرافی حلقهدر کتاب انسان از منظر دیگر پس از اثبات غیر علمی این که جهان هستی از حرکت آفریده شده چون تمام ذرات مولکول ها و اتم ها در حال حرکتند به نتایج عجیبی می رسد که کاملا به نفی نقش خداوند در جهان منجر می شود:
عاملی که به بی نهایت حرکت موجود در جهان هستی جهت داده است به گونه ای که از میان این همه حرکت سیستمی کاملا سامان دار و هدفمند تجلی پیدا کرده وجود عاملی هوشمند است که قادر است تشخیص دهد هر حرکتی در چه جهتی و به چه صورتی باید انجام شود تا نتیجه نهایی آن بتواند سیستمی هماهنگ، هدفمند و گویا باشد. بنابراین ماده و انرژی و یا به عبارت دیگر ساختار جهان هستی از هوشمندی و یا شعور و آگاهی آفریده شده است.(انسان از منظری دیگر ص۳۰)
 این عامل به جای خداوند قادر مطلق، هوشمندی معرفی می شود، حال این هوشمندی چیست؟
اصل: جهان هستی مادی از حرکت آفریده شده است، هر حرکت نیاز به محرک و عامل جهت دهنده دارد، این عامل آگاهی یا هوشمندی حاکم بر جهان هستی است که آن را شبکه شعور کیهانی می نامیم  (انسان از منظری دیگر، ص۳۱)
طاهری این هوشمندی را شبکه شعور کیهانی می نامد که عامل حرکت جهان هستی است.
جهان هستی مادی از سه عنصر تشکیل شده: ماده، انرژی و آگاهی(هوشمندی) پس ساختار جهان هستی مادی آگاهی یا شعور است که ماده و انرژی از آن به وجود آمده است. (انسان از منظری دیگر، ص۳۲)
هر یک از این سه عنصر قابل تبدلی شدن به یکدیگر هستند. یعنی ماده و انرژی و آگاهی می توانند به یکدیگر تبدیل شوند. (انسان از منظری دیگر، ص۳۲)
نقش خداوند در این میان چیست؟
نظر به این که هوشمندی حاکم بر جهان هستی می بایست خود از جایی ایجاد شده  و در اختیار منبعی باشد، این منبع را صاحب این هوشمندی دانسته «خدا» می نامیم. (انسان از منظری دیگر، ص۳۲)
خداوند در این میان فقط خالق این هوشمندی و صاحب آن است. در نتیجه شبکه شعور کیهانی (هوشمندی، آگاهی ):
    عاملی است که به حرکت در جهان هستی جهت می دهد، برای آن هدف تعیین می کند و محرک اولیه آن است.
    تشخیص می دهد هر حرکت در چه جهتی و به چه صورتی باید انجام شود تا نتیجه آن هدفمند باشد(نظارت دائمی)
    یکی از سه عنصر تشکیل دهنده جهان هستی مادی است.
    قابل تبدیل به انرژی و ماده است و بر عکس
    مخلوق خداست و خدا صاحب آن است
نتیجه: اصل توحید به عنوان یک اصل اسلامی یعنی یگانه دانستن خداست که دارای مراتبی است، یکی از آن مراتب، توحید در تدبیر و ربوبیت تکوینی است یعنی بعد از اینکه پذیرفتیم آفریننده جهان یکی است باید ایمان داشت غیر از خدا کسی دست اندرکار تدبیر جهان نیست، اگر کسی قایل به این باشد که جهان را الله آفریده ولی بعد از آفرینش اداره ی جهان به دست کسان دیگری است یا الله دخالتی در اداره ی جهان ندارد یا اگر دارد شریکانی هم در اداره ی جهان دارد یا احتیاج به اجازه هم نبود که واگذار کند خودبخود این موجوداتی که بوجود آمدند به کار تدبیر جهان پرداختند و کار را از دست خدا گرفتند(شعور ذرات در حلقه ) این می شود شرک در ربوبیت یا تدبیر که عمده ی عقاید شرک آمیز در طول تاریخ مربوط به همین مساله است که در قرآن هم به آن اشاره شده است(به عنوان نمونه: زمر ۳،۳۸،یوسف۳۹) و دستور به قتل آنها داده شده زیرا با اینکه می دانستند آفریننده عالم یکی است اما معتقد بودند کارگردانان جهان متعدد هستند و این یکی از مراتب شرک (شرک در ربوبیت) است که محمدعلی طاهری رهبر فرقه حلقه هم دچار آن شده و ربوبیت و اداره جهان و تعیین هدف و جهت بخشی به حرکت های مخلوقات را به مخلوقی سپرده که آن را شبکه شعور کیهانی می نامد و خدا فقط صاحب آن است این شبکه مستقل و جدای از خدا در حال اداره جهان است./ فاطمه میرزاییان
منبع: فرقه نیوز
به خواندن ادامه دهید
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.