ادیان نیوز:  ز جان گذشت که حق باز درجهان ماند ندای حق طلبی گرم و جاودان ماند که مرگ در ره حق آرمان زندگی است بزیر بار ستم زندگی چو بندگی است گذشت بهر حقیقت زخویش و خویشاوند براه حق بگذشت از برادر و فرزند سرود ناب ترین شعر استقامت را حماسه همه یاران راست […]

ز جان گذشت که حق باز درجهان ماند
ندای حق طلبی گرم و جاودان ماند

که مرگ در ره حق آرمان زندگی است
بزیر بار ستم زندگی چو بندگی است

گذشت بهر حقیقت زخویش و خویشاوند
براه حق بگذشت از برادر و فرزند

سرود ناب ترین شعر استقامت را
حماسه همه یاران راست قامت را

که بهر مردم مظلوم و تشنه باران شد
اثرگذارترین شعر روزگاران شد

حسین سرخ ترین لاله بهاران است
خروش تندر و فریاد روزگاران است

بیارمیده اگر جسم لا گون حسین
هنوز در رگ جاری است خون حسین
منبع: خبرگزاری فارس