تفکر شیعه تماما مطابق با تفکر یهود است! / فیلم

به گزارش ادیان نیوز، به نقل از شیعه نیوز “سید البشبیشی”
از مبلغان دینی مصری که در شبکه های مختلف این کشور برنامه اجرا می کند در
اظهاراتی شیعیان را تماما شبیه به یهودیان توصیف کرد.

وی در برنامه “منهج الحیات” که از
شبکه “العاصمه” پخش می شد، ادعا کرد: شیعیان به واسطه خباثتی که دارند
می توانند مردم را بفریبند؛ پیروان این مذهب می گویند که دشمنان یهود هستند در
حالی که حقیقت کاملا برعکس است آنها (شیعیان) پیروان یهود هستند و تمامی شواهد
حاکی از آن است که تفکر شیعه تماما با تفکر یهود مطابقت دارد.

البشبیشی سپس مدعی شد: شیعیان معتقدند که الازهر
حق آنهاست و ما آن (الازهر) را از آنها گرفته ایم به همین دلیل دنبال بازگردادن آن
هستند.

شاید دوست داشته باشید