تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

اظهارنظر جنجالی اشراف زاده انگلیسی در مورد باروری مسلمانان

به گزارش ادیان نیوز، لیدی کارولین کاکس اشراف زاده و عضو مجلس اعیان بریتانیا اخیرا در
اظهارنظری جنجالی زنان مسلمان را افرادی مطیع، فرمانبردار و تحت سلطه مردان
مسلمانی خوانده بود که تمایل دارند ۲۰ فرزند داشته باشند.

مسلمانان انگلیسی نیز این اهانت عضو مجلس اعیان را محکوم کرده و اعلام کرده
اند اسلام و خانواده های مسلمان نیز برای سبک زندگی خود قوانین مشخصی
دارند که همگان باید به آنها احترام بگذارند.

آنان ادعای لیدی کاکس مبنی بر وجود جوامع اسلامی درون جامعه انگلستان که با
چند همسری توانسته اند تا ۲۰ بچه بیاورند را تکذیب کرده و آن را خلاف واقع
خوانده اند. کاکس همچنین زنان مسلمان را تحت سلطه شوهران خود دانسته بود.
وی همچنین خواستار احقاق حق زنان مسلمان از یک سو و نیز حفظ ارزش های کشورش
بعنوان جامعه ای مسیحی نیز شده بود.

گروه های مختلف اسلامی از جمله شورای مسلمانان بریتانیا با انتقاد از لیدی
کاکس سخنان وی را دروغ خوانده و او را محکوم کرده اند. آنها به لیدی کاکس
اعلام کرده اند که آن دوستان مسلمانی را که به وی این اطلاعات را داده اند
معرفی کند تاهمگان از دانش آنان استفاده کنند.
منبع : شفقنا

شاید دوست داشته باشید