به گزارش ادیان نیوز، خبرگزاری “سی ان ان عربی” در گفت و گو با برخی از شیعیان الجزائر برای اولین بار بخشی از زندگی پیروان این مذهب که در الجزائر به زندگی محرمانه معروف هستند، پرداخت. “صادق سیالمیه” یکی از شیعیان به “سی ان ان” گفت: هر کسی از تعداد شیعیان الجزائر می پرسد اول […]

به گزارش ادیان نیوز، خبرگزاری “سی ان ان عربی” در گفت و گو
با برخی از شیعیان الجزائر برای اولین بار بخشی از زندگی پیروان این مذهب که در الجزائر به زندگی محرمانه
معروف هستند، پرداخت.

“صادق سیالمیه” یکی از شیعیان به “سی ان ان” گفت:
هر کسی از تعداد شیعیان الجزائر می پرسد اول باید حق حضور در اجتماع را به آنها
بدهد تا بفهمد تعدادشان دقیقا چقدر است.

سیالمیه که یکی از چهره های بارز شیعه در الجزائر است در ادامه تصریح
کرد: نظریه رد و تحجر ، شیعیان را در نزد بسیاری از مردم به صورت شیطان قرار داده
است و به همین دلیل بسیاری از ما تقیه پیشه می کنیم.

وی درباره اماکنی ویژه برای عبادت شیعیان در الجزائر اعلام کرد: مذهب
ما “هندو” نیست تا مکان هایی ویژه (برای انجام مناسک) داشته باشیم، ما
حق داشتن حسینیه و مکانی برای تجمع را نداریم اما در مسجد نماز می خوانیم.

سیالمیه در ادامه به تحرکات گسترده سفارت عربستان در الجزائر برای
انتشار وهابیت اشاره کرد و با حالت کنایه گفت: کتاب های مجانی “ابن
تیمیه” سال ها قبل از رسیدن برق به این منطقه رسیده و این جریان ادامه دارد.

بر اساس گزارش مذکور، شیعیان الجزائر به خاطر تهدیدات وهابیان متعصب یا
ناچار به تقیه هستند یا اینکه خود را در پشت  مذهب صوفیه پنهان می کنند.

منبع : شیعه نیوز